Pokud jste z České republiky, určitě navštivte stránky Mostbet CZ, kde najdete sportovní sázkové služby, online kasina, hry a sázení. Je zde vše pro pohodlnou hru: široká řada událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako jednoduchá registrace a rychlý výběr peněz. A aby vám v důležitý okamžik nic neuniklo, nainstalujte si naši mobilní aplikaci!

kurzy@languagezone.cz

Tel.: +420 776 463 434 / Tel.: +420 703 142 377

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce

Language zone s.r.o.

Sídlo

Tupolevova 516/100, 199 00 Praha 9

Email

kurzy@languagezone.cz

 

Informace ke zpracování osobních dat

Language zone s.r.o. se sídlem Tupolevova 516/100, 199 00 Praha 9, IČ 03200574 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Language zone s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email kurzy@languagezone.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Language zone s.r.o.
Tupolevova 516/100
199 00 Praha 9

 

 

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Language zone s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Language zone s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Language zone s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Language zone s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Pracovní smlouva

 

Pracovní smlouva

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení mzdové agendy a zasílání mzdy na uvedený bankovní účet

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

 

Dohoda o PČ

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení mzdové agendy a zasílání mzdy na uvedený bankovní účet

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

 

Dohoda o PP

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení mzdové agendy a zasílání mzdy na uvedený bankovní účet

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

Příjemci

Finanční úřad, OSSZ, ZP

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin, Účetnictví

 

Kategorie: Souhlas

 

Souhlas se zveřejňováním fotografií

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

propagace výukových hodin a jazykové školy LANGUAGEZONE

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Admin

 

Kategorie: Smlouva

 

Dotazník klienta - přihláška (smlouva)

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Fakturační údaje (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno lektora (Osobní údaj), Jméno zákonného zástupce (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy

Doba zpracování

10 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin, Lektor

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace s klienty

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin, Lektor

 

Kategorie: Dohody a smlouvy

 

Dohoda o mlčenlivosti

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy

Doba zpracování

10 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin

 

Protokol o předání klíčů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy

Doba zpracování

10 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

časově neomezeně

Zpracovatelé

Admin

 

Smlouva o spolupráci

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo OP nebo pasu (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy

Doba zpracování

10 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

oboustranná komunikace se zaměstnancem

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

Zpracovatelé

Admin

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Vydáno dne

neděle, 07. října, 2018

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více...